Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 20  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0007966 xpca^"
 1. VOGL, Michaela. Vývoj, charakteristika a financovanie startupov. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov I. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4167-1, s. 247-270.
  článok

  článok

 2. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška - VOGL, Michaela. Prehľad vybraných moderných manažérskych metód. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2015. ISSN 1337-0510, 2015, roč. 10, č. 27, s. 55-62.
  článok

  článok

 3. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška - VOGL, Michaela. Účel pravidiel a noriem v podnikoch. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2014. ISSN 1338-564X, 14.2.2014, [s. 1], [1,50 NS] online. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/ucel-pravidiel-a-noriem-v-podnikoch-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbUDwcP4SZxKa/?query=%FA%E8el+pravidiel+a+noriem+v+podnikoch&serp=1>
  článok

  článok

 4. VOGL, Michaela. Strategická manažérska simulácia LUDUS. Recenzenti: Kai Neumann, Kai Neumann, Emília Papulová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 112 s. [4,18 AH]. ISBN 978-80-225-4030-8. [Počet ex. : 14, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 5. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška - VOGL, Michaela. Prieskum: Podniky a spoločenská zodpovednosť na Slovensku. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1337-9151, 2014, roč. 6, č. 1, s. 40-41.
  článok

  článok

 6. JONIAKOVÁ, Zuzana - BLŠTÁKOVÁ, Jana - VOGL, Michaela. Human resources management in Slovak organizations in the context of contemporary tendencies - two decades in market economy. In Baltic young PhD conference. Conference. Baltic young PhD conference : 10. Baltische Sommerschule : Riga, 28.-29.7.2014. - Rostock : Universität Rostock, 2014, s. 123-136.
  článok

  článok

 7. VOGL, Michaela. Štruktúra podnikateľských modelov. In Stratégie a podnikateľské modely v postindustriálnej ére podnikania II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3976-0, s. 109-124.
  článok

  článok

 8. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška - VOGL, Michaela. Podstata a význam podnikateľského modelu. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1336-3301, 2014, roč. 11, č. 2, s. 81-89. VEGA 1/0563/12.
  článok

  článok

 9. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška - VOGL, Michaela. Spoločenská zodpovednosť podnikov na Slovensku. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2014. ISSN 1337-0510, 2014, roč. 9, č. 23, s. 55-60.
  článok

  článok

 10. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška - VOGL, Michaela. Motivácia v práci manažéra. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-564X, 20.11.2013, [s. 1], [1,80 NS] online. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/motivacia-v-praci-manazera-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbRdyiOxroe1U/?query=motiv%E1cia+v+pr%E1ci+mana%BE%E9ra&serp=1>
  článok

  článok