Výsledky vyhľadávania

 1. MAJTÁN, Andrej. Nesubjektívne formy podnikania (zmluva o združení a zmluva o tichom spoločenstve) : bakalárska práca. Školiteľ: Dušan Holub. Bratislava, 2020. 44 s.
  kniha

  kniha

 2. PECSÉRKOVÁ, Lucia. Zmluva o dielo v medzinárodných obchodných vzťahoch : diplomová práca. Školiteľ: Dušan Holub. Bratislava, 2019. 57 s.
  kniha

  kniha

 3. DETRIKOVÁ, Daniela. Obchodné tajomstvo a jeho ochrana : diplomová práca. Školiteľ: Dušan Holub. Bratislava, 2019. 56 s.
  kniha

  kniha

 4. ONDEČKOVÁ, Rebeka. Zodpovednosť väčšinových spoločníkov za dlhy vlastnej obchodnej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Dušan Holub. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 5. KAZMÉROVÁ, Lenka. Jednoduchá spoločnosť na akcie - nová obchodná spoločnosť v slovenskom práve : diplomová práca. Školiteľ: Dušan Holub. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha

 6. DUCHAJOVÁ, Fabiola. Osobitné dojednania v súvislosti s kúpnou zmluvou v medzinárodnom obchode : bakalárska práca. Školiteľ: Dušan Holub. Bratislava, 2016. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. KAZMÉROVÁ, Lenka. Analýza právnej úpravy zájazdov, podmienok podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr z pohľadu praxe : bakalárska práca. Školiteľ: Dušan Holub. Bratislava, 2016. 36 s.
  kniha

  kniha

 8. GREŽOVÁ, Lucia. Obchodné tajomstvo a jeho právna ochrana : diplomová práca. Školiteľ: Dušan Holub. Bratislava, 2015. 62 s.
  kniha

  kniha

 9. BORZA, Mário. Reklama a nekalá súťaž : diplomová práca. Školiteľ: Dušan Holub. Bratislava, 2014. 69 s.
  kniha

  kniha

 10. KAMENICKÝ, Matúš. Európska súkromná spoločnosť (SPE) : bakalárska práca. Školiteľ: Dušan Holub. Bratislava, 2014. 41 s.
  kniha

  kniha