Výsledky vyhľadávania

 1. PAPAYOVÁ, Dominika. Dlhodobý hmotný majetok ako súčasť majetku účtovnej jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 2. GUNDA, Peter. Historický vývoj účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 3. AGÁRDIOVÁ, Nikola. Dlhodobý nehmotný majetok v majetku účtovnej jednotky (aplikácia na konkrétnu účtovnú jednotku) : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 4. VARGOVÁ, Andrea. Spoločnosť v kríze - dopad na účtovníctvo a účtovnú závierku : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 5. NÉMETHOVÁ, Michaela. Zásoby vo výrobnom podniku z pohľadu účtovníctva : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 6. TASÁRYOVÁ, Katarína. Analýza obchodných bánk v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha

 7. VATAHOVÁ, Natália. Vlastné imanie v obchodných spoločnostiach a družstvách : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 8. CIFRA, Lukáš. Zrušenie obchodnej spoločnosti bez likvidácie : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha

 9. RYBANIČOVÁ, Nikola. Cestovné náhrady v účtovníctve účtovnej jednotky : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2019. 90 s.
  kniha

  kniha

 10. BLAŽEKOVÁ, Nikola. Účtovné a daňové aspekty dlhodobého hmotného majetku (aplikácia v konkrétnej účtovnej jednotke) : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha