Výsledky vyhľadávania

 1. JURAČKOVÁ, Veronika. Vedenie účtovníctva externým dodávateľom : diplomová práca. Školiteľ: Ján Solík. Bratislava, 2015. 96 s.
  kniha

  kniha

 2. DEMOVÁ, Beáta. Komparatívna analýza opatrení na znižovanie daňových únikov na dani z príjmov v SR a vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Ján Solík. Bratislava, 2015. 59 s.
  kniha

  kniha

 3. RUSNAČKOVÁ, Barbora. Vplyv opatrení na znižovanie daňových únikov na podnikateľské subjekty : diplomová práca. Školiteľ: Ján Solík. Bratislava, 2015. 65 s.
  kniha

  kniha

 4. DOVIČIČ, Martin. Právne, účtovné a daňové aspekty podnikania slobodných povolaní : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Solík. Bratislava, 2014. 47 s.
  kniha

  kniha

 5. ÁČOVÁ, Martina. Odložená daň z príjmov v účtovníctve podnikateľov SR a IFRS : diplomová práca. Školiteľ: Ján Solík. Bratislava, 2014. 60 s.
  kniha

  kniha

 6. KONTROŠOVÁ, Erika. Komparatívna analýza účtovných a daňových aspektov podnikania v.o.s. a podnikania v združení fyzických osôb bez právnej subjektivity : diplomová práca. Školiteľ: Ján Solík. Bratislava, 2014. 71 s.
  kniha

  kniha

 7. KOVÁČOVÁ, Iveta. Účtovné a daňové aspekty transformácie podnikania samostatne zárobkovo činnej osoby na spoločnosť s ručením obmedzeným : diplomová práca. Školiteľ: Ján Solík. Bratislava, 2014. 69 s.
  kniha

  kniha

 8. ČMARADOVÁ, Ria. Daňové aspekty podnikania na internete : diplomová práca. Školiteľ: Ján Solík. Bratislava, 2014. 75 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠIŠKOVÁ, Monika. Elektronické účtovné a daňové doklady : diplomová práca. Školiteľ: Ján Solík. Bratislava, 2014. 61 s.
  kniha

  kniha

 10. BEDNÁROVÁ, Helena. Účtovné a daňové aspekty internetového obchodu : diplomová práca. Školiteľ: Ján Solík. Bratislava, 2014. 63 s.
  kniha

  kniha