Výsledky vyhľadávania

 1. BAŠTINCOVÁ, Anna. Účtovníctvo a dane právnických osôb. Recenzovali: Jana Hvoždarová, Ján Solík. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 258 s. [15,90 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0512/16 (2016-2018). ISBN 978-80-8168-398-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 5]
 2. SOLÍK, Ján - DUBIELOVÁ, Veronika. Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2013. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Plevník - Drienové : Inventic, s.r.o., cop. 2005-2013. ISSN 1338-2187, 11.12.2012, s. [1-3] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.podnikajte.sk/prevadzka-firmy/c/816/category/dane-a-odvody/article/novela-zakona-o-dani-zprijmov-1-1-2013.xhtml>
  článok

  článok

 3. SOLÍK, Ján. Zdaňovanie alkoholu a alkoholických nápojov v SR v kontexte daňovej harmonizácie. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference : Hotel Horizont, Špičák, 11. - 13. září 2012. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1887-9, s. 117-121.
  článok

  článok

 4. SOLÍK, Ján. Od nápadu k podnikaniu. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2012. ISSN 1337-9151, 2012, č. 2, s. 15.
  článok

  článok

 5. SOLÍK, Ján. Úspech v podnikaní praje pripraveným, na šťastie sa neradno spoliehať. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2012. ISSN 1337-9151, 2012, č. 3, s. 37.
  článok

  článok

 6. SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika - SOLÍK, Ján. Len osem percent mladých podnikateľov začína podnikať s bankovým úverom. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1338-7065, 2012, č. 5, s. 27-31. Dostupné na : <http://www.financnymanazment.sk/2012/5-2012/Len-osem-percent-mladych-podnikatelov-zacina-podnikat-s-bankovym-uverom/>
  článok

  článok

 7. SILNÁ, Renáta et al. Účtovné súvzťažnosti od A do Z : základné dielo : stav - november 2012. 4/2012. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2012. 180 s. [4,905 AH]. ISSN 1335-5430.
 8. JAKUBEC, Vladimír - SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika - SOLÍK, Ján. Potreby mladých podnikateľov a prekážky v ich podnikaní. Bratislava : Združenie mladých podnikateľov Slovenska, 2012. 86 s. [2,83 AH]. ISBN 978-80-970916-4-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. BAŠTINCOVÁ, Anna - SOLÍK, Ján - VAŠEKOVÁ, Miroslava. Účtovníctvo a dane fyzických osôb. Recenzenti: Jana Hvoždarová, Martin Tužinský. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 260 s. [13,060 AH]. ISBN 978-80-225-3510-6. [Počet ex. : 15, z toho voľných 11, prezenčne 3]
 10. SOLÍK, Ján - TRVALCOVÁ, Lucia. Porovnanie právnych foriem podnikania z daňového hľadiska. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Trenčín : Občianske združenie GIMMA, cop. 2005-2011. ISSN 1338-2187, 14.8.2011, s. [1-5]. Dostupné na : <http://www.podnikajte.sk/start-podnikania/category/pravne-formy/article/porovnanie-pravne-formy-podnikania-danove-hladisko.xhtml>
  článok

  článok