Výsledky vyhľadávania

  1. VITÁLIŠOVÁ, Katarína. Marketing vzťahov v miestnej samospráve. Recenzenti: Juraj Nemec, Daniel Klimovský. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2015. 227 s. Studia oeconomica, 50. ISBN 978-80-557-0924-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  2. KLIMOVSKÝ, Daniel. Základy verejnej správy. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 455 s. Ekonómia, 483. KEGA 009EU-4/2011. ISBN 978-80-8168-002-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]