Výsledky vyhľadávania

 1. JACKO, Tomáš - KLIMOVSKÝ, Daniel - MALÍKOVÁ, Ľudmila. Dilemma of Autonomy vs. Supervision in the Local Self-Government System in Slovakia. In A Threat to Autonomy? Control and Supervision of Local and Regional Government Activities. colloquium. A Threat to Autonomy? Control and Supervision of Local and Regional Government Activities : proceedings of the colloquium of Erlange-Nürnberg (2015). - [Clermont-Ferrand] : Institut Universitaire Varenne, 2018. ISBN 978-2-37032-152-7. ISSN 2491-1194, pp. 131-146. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok

 2. ŽÁRSKA, Elena et al. Verejná správa. Recenzenti: František Ochrana, Tomáš Jacko. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 354 s. [25,15 AH]. KEGA 009EU-4/2011. ISBN 978-80-225-4228-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 3. MATTOŠ, Boris - KYŠKA, Roland. Public diplomacy in digital age: new perspectives in the dynamics of change in international relations. In Selected topics in change management. - Novo Mesto : Faculty of Organization Studies, 2015. ISBN 978-961-6974-01-1, p. 78-91 [1,3 AH] online. Dostupné na : <http://www.fos.unm.si/media/pdf/Monografije/Selected_topics_on_change_management.pdf>
  článok

  článok

 4. ČERNĚNKO, Tomáš - FERČÍKOVÁ, Veronika. Innovative approaches in measuring performance of local public services through satisfaction and trust. In Young public policy makers jamboree: living out of stereotypes. Young public policy makers case studies: living out of stereotypes : Bratislava, Slovak Republic, 26.-28. march 2014. - Bratislava : NISPAcee Press, 2014. ISBN 978-80-89013-70-8, s. 35-41 online.
  článok

  článok

 5. ŽÁRSKA, Elena et al. Inovácia obsahu vzdelávania vo verejnej správe a nadväzná tvorba modernej vysokoškolskej učebnice. Oponenti Viera Papcunová, Eva Balážová. Bratislava, 2013. [40 s.]. KEGA 009EU-4/2011.