Výsledky vyhľadávania

 1. KAMENÁROVÁ, Mária. Štandardy aktuárskej praxe. In Poistné rozhľady : odborný časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2018. ISSN 1335-1044, 2018, roč. 24, č. 1, s. 10-13.
  článok

  článok


 2. JACKOVÁ, Eva. 8% odvod – od návrhu k súčasnosti. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2016. ISSN 1335-1044, 2016, roč. 22, č. 4, s. 16-18, 19.
  článok

  článok


 3. PETRUĽÁK, Martin. Budúca regulácia vo svete súčasnej inovácie. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2016. ISSN 1335-1044, 2016, roč. 22, č. 5-6, s. 5-7, 26.
  článok

  článok


 4. MAREČEK, Ondřej. Fond těžko pojistitelných rizik realitou. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 2, s. 40-41.
  článok

  článok


 5. IZÁKOVÁ, Katarína - LAPKOVÁ, Marta. Finančná stabilita vybraných komerčných poisťovní. In Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy : zborník príspevkov z [9. ročníka] medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 27. október 2015 [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-1054-9, s. 1-8 [CD-ROM].
  článok

  článok


 6. BOUŠKA, Jan - BARTÁK, Karel. Solventnost II v cílové rovince. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2015. ISSN 0032-2393, 2015, roč. 92, č. 2, s. 10-13. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0204561/archiv-pojistny-obzor-2015-2.pdf>
  článok

  článok


 7. MERTL, Jakub. Riziko technických rezerv v Solvency II. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2014. ISSN 1335-1044, 2014, roč. 20, č. 2, s. 6-9, 16.
  článok

  článok


 8. LHOTSKÁ, Kateřina. 15 let povinného ručení: jdeme správnou cestou? In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2014. ISSN 0032-2393, 2014, roč. 91, č. 3, s. 13-15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0193418/archiv-pojistny-obzor-2014-3.pdf>
  článok

  článok


 9. MESRŠMÍD, Jaroslav. Solventnost II: využít zásadu proporcionality! In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2014. ISSN 0032-2393, 2014, roč. 91, č. 4, s. 19-21. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0196334/archiv-pojistny-obzor-2014-4.pdf>
  článok

  článok


 10. HAAS, Michael. Rizikové životní pojištení v Německu: jaké jsou preference klientů? In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2014. ISSN 0032-2393, 2014, roč. 91, č. 4, s. 29-30, 41-42. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0196334/archiv-pojistny-obzor-2014-4.pdf>
  článok

  článok