Výsledky vyhľadávania

 1. STRELICZ, Andrea - BOGNÁR, Ferenc. Integrated Risk and Business Impact Analysis: A Kind of Support for ISO 22301. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 4, pp. 1-13.
  článok

  článok

 2. NĚMEČEK, Tomáš - VODIČKA, David. Bankovní regulace a řízení rizik v době koronaviru. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 6, s. 10-13.
  článok

  článok

 3. LAHOUEL, Noureddine - HELLARA, Slaheddine. Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2020. ISSN 1810-4967, 2020, vol. 17, no. 2, s. 14-25.
  článok

  článok

 4. ANDREISOVÁ, Lucie. Analýza dopadu GDPR na programy řízení rizik třetích stran a související doručení pro tuzemskou i zahraniční korporační praxi. In Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2020. ISSN 1801-7118, 2020, roč. 16, č. 2, s. 3-16.
  článok

  článok

 5. Podeľte sa o prácu : outsourcing sa stal pre slovenské firmy samozrejmosťou. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 3-4, s. 62-64.
  článok

  článok

 6. MYŠKA, Petr - HAVLICKÝ, Jiří. Modelové riziko ve finančních institucích. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 10, s. 42-44.
  článok

  článok

 7. MASÁR, Matej - HUDÁKOVÁ, Mária. Manažment rizík projektov v kontexte koncepcie Industry 4.0 v podmienkach výrobných podnikov na Slovensku. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISBN 978-80-8075-837-0, s. 145-154.
  článok

  článok

 8. KOŠŤÁLOVÁ, Jana - TÁBORSKÝ, Ondřej. Nástroje zvýšení úrovně projektového řízení pro lepší rozvoj regionů. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 248-255.
  článok

  článok

 9. MASÁR, Matej - BREZINA, Daniel. Manažment rizík malých a stredných podnikoch na Slovensku v oblasti poľnohospodárstva. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2019. ISSN 1337-2955, 2019, roč. 15, č. 1, s. 42-49.
  článok

  článok

 10. MASÁR, Matej - KELÍŠEK, Alexander. Current State of Project Risk Assessment in Short-term Project in Manufacturing Sector. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 185-193.
  článok

  článok