Výsledky vyhľadávania

 1. BÉREŠOVÁ, Juliana - CIBUĽA, Milan. Transformačné vodcovstvo a jeho vplyv na organizačné výstupy. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 1, s. 4-11 online. I-21-112-00.
  článok

  článok

 2. JANKELOVÁ, Nadežda et al. How to Support the Effect of Transformational Leadership on Performance in Agricultural Enterprises. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 18, pp. [1-18] online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 3. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Vplyv kultúry na vedenie medzinárodných tímov. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku I. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-075-9, s. 47-55 CD-ROM. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 4. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Úroveň vlastností a osobnostných kvalít v kontexte rozvoja vodcovstva. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 3, s. 67-74 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 5. SLÁVIK, Štefan et al. Human Dimension of Start-Up. - Registrovaný: Web of Science. In Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. - Kharkiv : Kharkiv institute SHEI. ISSN 2310-8770, 2020, vol. 3, no. 34, pp. 392-401 online. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok

 6. POLLÁK, František et al. Crisis Management of Corporate Reputation- Analysis of Selected E-Commerce Entities in Times of Global Pandemics. - Registrovaný: Scopus. In IDIMT-2020. Digitalized Economy, Society and Information Management. IDIMT-2020: Digitalized Economy, Society and Information Management : 28th Interdisciplinary Information Management Talks. - Linz : TRAUNER Verlag, 2020. ISBN 978-3-99062-958-1, pp. 297-304 online. ETA TL 0200215.
  článok

  článok

 7. ŠKVRNDA, František. O bezpečnostnej politike Čínskej ľudovej republiky v období piatej generácie komunistických vodcov. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 987-995 online.
  článok

  článok

 8. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Ženy a ich úloha a postavenie vo vedení a manažmente. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 441-450 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 9. SKORKOVÁ, Zuzana. Tímové vodcovstvo, jeho pozitíva a úskalia. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 527-535 online. VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 10. BEDNÁR, Richard - LJUDVIGOVÁ, Ivana. Rola vodcovskej osobnosti v startupovom tíme. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 3, s. 50-66 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok