Výsledky vyhľadávania

 1. PASTOREKOVÁ, Anikó. Európska platforma na boj proti chudobe: ciele, mechanizmy, aktuálne výsledky : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Plávková. Bratislava, 2014. 70 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. LUKAČÍKOVÁ, Martina. Voľný pohyb osôb ako súčasť európskeho trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Plávková. Bratislava, 2013. 75 s.
  kniha

  kniha

 3. ACHBERGEROVÁ, Petronela. Nezamestnanosť a boj proti sociálnemu vylúčeniu v rámci EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Plávková. Bratislava, 2013. 89 s.
  kniha

  kniha

 4. BUČKULIAKOVÁ, Veronika. Stratégie riešenia nezamestnanosti v krajinách EÚ v období globálnej krízy : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Plávková. Bratislava, 2012. 69 s.
  kniha

  kniha

 5. HORVÁTHOVÁ, Hana. Chudoba v Európe a vo svete a možnosti jej riešenia v 21. storočí : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Plávková. Bratislava, 2012. 96 s.
  kniha

  kniha

 6. LUBINOVÁ, Stanislava. Sociálno-ekonomické dôsledky migračných procesov : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Plávková. Bratislava, 2012. 59 s.
  kniha

  kniha

 7. MINÁROVÁ, Lucia. Demografické zmeny a ich dosah na medzinárodný trh práce v 21. storočí : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Plávková. Bratislava, 2012. 68 s.
  kniha

  kniha

 8. DUBEŇOVÁ, Slavomíra. Chudoba ako sociálny problém v Európe : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Plávková. Bratislava, 2011. 87 s.
  kniha

  kniha

 9. KURCAB, Michal. Staré a nové hrozby v súčasnom medzinárodnom spoločenstve : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Plávková. Bratislava, 2011. 70 s.
  kniha

  kniha

 10. ORČÍKOVÁ, Eva. Identifikácia sociálnych rizík v medzinárodných vzťahoch EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Plávková. Bratislava, 2011. 68 s.
  kniha

  kniha