Výsledky vyhľadávania

 1. Paneurópske právnické fórum. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Paneurópske právnické fórum : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 4. apríl 2016, Paneurópska vysoká škola, Bratislava [elektronický zdroj]. Recenzenti: Peter Polák ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2016. online [456 s.]. ISBN 978-80-89453-18-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Úradný vestník Európskej únie : L (právne predpisy) & C (informácie a oznámenia) : zbierka 2008 [elektronický zdroj]. Luxembourg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, 2009. 6 CD. Iné. ISSN 1725-8774. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Virtual university. International conference. Virtual university : proceedings : 9th international conference : Bratislava, Slovak Republic, december 11th - 12th, 2008 [elektronický zdroj]. Editor Mikuláš Huba. [Bratislava] : [Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky], [2008]. CD-ROM [550 s.]. ISBN 978-80-89316-10-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. HOLUB, Milan. Vzory smluv a podání [elektronický zdroj]. Praha : Linde Praha, a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]