Výsledky vyhľadávania

 1. FinTechs - Rechtliche Grundlagen moderner Finanztechnologien. 1. Auflage. Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2019. 475 s. ISBN 978-3-7910-4595-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 3. aktualizované vydání. Brno : Munipress, 2018, 2019, 1.dotisk. 96 s. Učebnice Právnické fakulty MU. ISBN 978-80-210-8899-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. LAZAR, Ján. Občianske právo hmotné : všeobecná časť : rodinné právo : vecné práva : dedičské právo. 1. zväzok. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Iuris Libri, 2018. 698 s. ISBN 978-80-89635-35-1. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 4. Judikatúra Súdneho dvora EÚ : za rok 2017 : vo veciach dane z pridanej hodnoty. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 351 s. ISBN 978-80-8168-924-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Slovak Yearbook of International Law. Volume VII. Reviewers: Peter Klanduch ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Slovak Society of International Law, 2017. [124 s.]. ISBN 978-80-89640-06-5. ISSN 1338-3752.
  kniha

  kniha

 6. 2016 report on the application of the EU Charter of fundamental rights. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 213 s. Justice and consumers. ISBN 978-92-79-67951-3. ISSN 1977-4133. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. European Commission. Správa o stave Únie 2017 : Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie : 13. september 2017. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. 125 s. ISBN 978-92-79-71055-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. FUNTA, Rastislav. Treuerabatte im Wettbewerbsrecht. 1. Aufl. Brno : MSD, 2017. 130 s. ISBN 978-80-7392-277-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. BORCHARDT, Klaus-Dieter. Abeceda práva Únie. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. 148 s. ISBN 978-92-79-63681-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Judikatúra Súdneho dvora EÚ : za rok 2016 : vo veciach dane z pridanej hodnoty. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 220 s. ISBN 978-80-8168-680-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]