Výsledky vyhľadávania

 1. KRÁLIKOVÁ, Kristína - SURMA, Liudmila. Mediation in Bankruptcy Procedure. In EU Law journal. - Bratislava : IRIS, 2019. ISSN 2453-7098, 2019, vol. 4, no. 1, s. 14-19.
  článok

  článok

 2. VÁLEK, Juraj. Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od januára 2020 - nadobudnutie transpozície smernice 2018/1910. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 9, s. 2-6.
  článok

  článok

 3. VAČOKOVÁ, Lenka. Limited Liability Companies in the Slovak and European Legal Context. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 2, s. 256-268.
  článok

  článok

 4. BILOUS, Alla et al. Democratic transition in Slovakia: model situation for the challenges of Ukraine a democratic transition : scientific monograph. Reviewers: Oskar Krejší, Jana Kušnírová. 1st ed. Praha : DecPro Media ; Bratislava : Central European Education Institute, [2017]. 204 s. [8,57 AH]. BFB-PA26-006. ISBN 978-80-270-2209-0.
 5. MAGUROVÁ, Hana - MAGUROVÁ, Zuzana. Ochrana obetí rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 6, s. 622-634. APVV-15-0267.
  článok

  článok

 6. MRÁZ, Stanislav. Súčasná úprava azylu v kontexte európskeho práva. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 3, s. 75-85 online.
  článok

  článok

 7. WINKLER, Martin. Vzťah zmlúv o obchodnom zastúpení a tzv. vertikálnych dohôd obmedzujúcich súťaž podľa európskeho práva. In Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie. mezinárodní vědecká konference. Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie : sborník příspěvků k VIII. ročníku mezinárodní vědecké konference, Praha 4.11.2016. - Praha : Nakladatelství TROAS, 2016. ISBN 978-80-88055-01-3, s. 257-266.
  článok

  článok

 8. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. [Európske a medzinárodné obchodné právo]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 35, s. 352-353. Recenzia na: Európske a medzinárodné obchodné právo / Zuzana Kittová a kolektív ; recenzentky: Elena Kašťáková, Anna Ďurfina. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. - ISBN 978-80-225-4290-6.
  článok

  článok

 9. POPELKOVÁ, Ingrid. Interkulturalität und Recht. In Interkulturelle Kommunikation im Wandel der Zeit : Stellungnahmen zu gegenwärtigen Problemen Europas aus Sicht unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016. ISBN 978-3-8300-9134-9, s. 143-150.
  článok

  článok

 10. MAGUROVÁ, Hana et al. Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov. Recenzovali: Ľudmila Novacká, Marek Kubíček, Dušan Holub. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 184 s. [11,03 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-491-3. [Počet ex. : 11, z toho voľných 6, prezenčne 4]