Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 46  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0010608 xpca^"
 1. KUBICA, Milan - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Medzinárodná štandardizácia ohodnocovania majetku a jej princípy. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 4-14 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 2. KUBICA, Milan - KMETY BARTEKOVÁ, Mária - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Real Estate Valuation Approaches Applied in Canada: Income Approach vs. Cost Approach. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 309-316 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 3. KUBICA, Milan. Komparácia medzinárodných ohodnocovacích štandardov z pohľadu prienikov metodiky ohodnocovania v SR. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 308-315 online.
  článok

  článok

 4. KUBICA, Milan - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Komparácia základných prístupov znalectva a valuácie. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2017. ISBN 978-80-554-1362-4, s. 71-82 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. KUBICA, Milan. Znalectvo verzus valuácia. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava. - Bratislava : MIpress, 2017. ISBN 978-80-971021-2-8, s. 57-69 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. MARKOVÁ, Jana - HRVOĽOVÁ, Božena. Ohodnocovanie akcií porovnávacou metódou. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0572-3043, 2016, roč. 24, č. 6, s. 16-37. VEGA 1/0404/16 "Finančné výzvy po poslednej globálnej finančnej kríze a možnosti rozvoja slovenského kapitálového trhu".
  článok

  článok

 7. KARDOŠ, Peter. Transfer pricing in intellectual property. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 427-432 CD-ROM. VEGA 1/0264/15 (100%). 1/0264/15, VEGA, Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov.
  článok

  článok

 8. KUBICA, Milan et al. Znalectvo. Recenzovali: Helena Majdúchová, Milan Rajňák. 2. dopl. a preprac. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. [332 s.] [21,15 AH]. VEGA 1/0264/15, VEGA 1/0844/15. ISBN 978-80-7552-499-7. 1/0264/15, VEGA, Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov. [Počet ex. : 26, z toho voľných 22, prezenčne 4]
 9. BEDNÁROVÁ, Beáta. Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2015. 196 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. MÁZIKOVÁ, Katarína - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Ownership interests on a share capital. In Journal of East European Science and Research : Scientific Peer-Reviewed Journal. - Bratislava : European Institute for Development and Education. ISSN 1338-3302, 2015, vol. 6, no. 1, pp. 201-207. VEGA V-14-035-00 (2014-2016).
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.