Výsledky vyhľadávania

 1. PYSAR, Nadiia et al. Composite Fuel Poverty Index as a Means to Assess Energy Security of the Country. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2018. ISSN 1728-6239, 2018, vol. 169, no. 1-2, s. 50-56 online.
  článok

  článok

 2. BAŠOVÁ, Alena. Integrácia trhov ako predpoklad pre cezhraničné obchodovanie s elektrickou energiou. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2016. ISSN 1336-3727, 2016, roč. 14, č. 3, s. 6-15.
  článok

  článok

 3. SLOBODIAN, Nataliia et al. Single gas market and energy security in the Visegrad states: models, challenges and perspectives : report [elektronický zdroj]. 1st ed. Warsaw : National Centre for Strategic Studies (NCSS), 2016. online [44 s., 3 AH]. ISBN 978-83-65514-18-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. BAŠOVÁ, Alena. Liberalizácia energetického trhu v EÚ. - Registrovaný: Web of Science. In Competition. Conference. Competition : proceedings of 8th annual international scientific conference : Jihlava, Czech Republic 17. 5. 2016. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2016. ISBN 978-80-88064-25-1, p. 16-30 online. VEGA 1/0913/14.
  článok

  článok

 5. BAŠOVÁ, Alena. Securing gas supply using underground storage. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2016. ISSN 1336-3727, 2016, roč. 14, č. 1, s. 6-14.
  článok

  článok

 6. NAŠČÁKOVÁ, Jana - BEDNÁROVÁ, Lucia - TOMČÍKOVÁ, Monika. Economic impact of the energy transition. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business. International scientific conference. Marketing management, trade, financial and social aspects of business : conference proceedings of the 3rd international scientific conference : october 22 - 23, 2015, Košice, Slovak Republic. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016. ISBN 978-80-225-4163-3, s. 1-6 CD-ROM. VEGA 1/0708/14, I-15-110-00, 2015.
  článok

  článok

 7. BALÁŽ, Peter - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela - HARVÁNEK, Lukáš. Vplyv energetickej bezpečnosti na medzinárodnú konkurencieschopnosť. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 8-25.
  článok

  článok

 8. BALÁŽ, Peter - BAYER, Juraj. Medzinárodná konkurencieschopnosť EÚ a vplyv energetickej únie na jej rast. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 26-36.
  článok

  článok

 9. PÁSZTOROVÁ, Janka. Význam bioenergie ako súčasti portfólia obnoviteľných zdrojov energie na príklade Nemecka. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 72-76.
  článok

  článok

 10. Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. Peter Baláž a kolektív, zostavovateľ: Peter Baláž ; recenzenti: Kajetána Hontyová ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 147 s. [75 AH]. VEGA 1/0550/14 (2014 - 2016). ISBN 978-80-225-4338-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]