Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 46  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0010621 xcla^"
 1. SEMINSKÝ, Jaroslav. The Etymology of term the fourth industrial revolution. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. - Arad : Adoram, 2016. ISSN 2344-2409, 2016, nr. 11, pp. 324-326 online.
  článok

  článok

 2. ŠÍMA, Ondřej. Heterogenita mobilních výrobních faktorů jako narušení podmínky optimální měnové oblasti (příklad eurozóny). In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 3, s. 319-337.
  článok

  článok

 3. IFEGWU, Kalu Ukpai. Assessing agricultural production systems from a sustainability perspective: some findings from agro-ecological zones of Africa. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. ISSN 1336-9261, 2016, vol. 19, no. 2, s. 3-9 online.
  článok

  článok

 4. UHRINČAŤOVÁ, Eva. Odhad efektov agrárnych podpôr na zamestnanosť a kapitál. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2013. ISSN 1338-6336, 2013, roč. 13, č. 1, s. 58-70.
  článok

  článok

 5. KUCHARČÍKOVÁ, Alžbeta. Komparácia a klasifikácia prístupov k vymedzeniu postavenia ľudského kapitálu v podniku a ekonomike. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '13 : recenzovaný zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 9. - 10. október 2013. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2013]. ISSN 1336-5878, s. 333-343.
  článok

  článok

 6. JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Generating social innovations: some recent experience from abroad. In Acta VŠFS : economic studies and analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2012. ISSN 1802-792X, 2012, vol. 6, no. 2, s. 155-168.
  článok

  článok

 7. ROMANOVÁ, Daniela. Intelektuálny kapitál ako novodobý výrobný faktor. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2012. ISSN 1336-7137, 2012, roč. 8, č. 4, s. 41-47.
  článok

  článok

 8. KOCOUREK, Aleš - NEDOMLELOVÁ, Iva. Původní a nová stylizovaná fakta o růstu. In Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. novembra 2010. - Bratislava : [Katedra ekonomickej teórie NHF EU], 2010. ISBN 978-80-225-3076-7, s. 223-234.
  článok

  článok

 9. KLIMPLOVÁ, Lenka. Lidský kapitál a faktory vyvolávající změny v nárocích na něj na soudobých trzích práce. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2010. ISSN 1801-7118, 2010, roč. 6, č. 1, s. 91-110.
  článok

  článok

 10. KUBÍK, Rudolf. Looking for the right human capital proxy. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2010. ISSN 1213-2446, 2010, roč. 10, č. 2-3, s. 61-70.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.