Výsledky vyhľadávania

 1. Central and Eastern European Countries and the New European Commission 2019. 1st Edition. Budapest : China-CEE Institute, 2020. 89 s. Dostupné na : <https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2020/06/central_and_eastern-european_countries_european_Commision_2019.pdf> ISBN 978-615-6124-25-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Joint Research Centre: Annual Report 2018 : The European Commission's Science and Knowledge Service. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 85 s. ISBN 978-92-76-00656-5. ISSN 0376-5482. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Joint Research Centre: Annual Report 2017 : The European Commission's Science and Knowledge Service. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 71 s. ISBN 978-92-79-81582-9. ISSN 0376-5482. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Annual report 2014. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. 31 s. ISBN 978-92-79-43181-4. ISSN 0376-5482. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Annual report 2013. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014. 26 s. Dostupné na : <http://bookshop.europa.eu/en/joint-research-centre-the-european-commission-s-in-house-science-service-pbLBNA26372/> ISBN 978-92-79-34816-7. ISSN 0376-5482. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Ako funguje Európska únia : vaša príručka o inštitúciách EÚ. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2014. 39 s. Politiky Európskej únie. ISBN 978-92-79-39924-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. The European Commission 1973-86 : history and memories of an institution. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014. 658 s. Dostupné na : <http://bookshop.europa.eu/en/the-european-commission-1973-86-pbKA3013347/> ISBN 978-92-79-28964-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. How the European Union works : your guide to the EU institutions. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013. 39 s. Dostupné na : <http://bookshop.europa.eu/en/how-the-european-union-works-pbNA0113090/> ISBN 978-92-79-29988-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. ŠLOSARČÍK, Ivo - KASÁKOVÁ, Zuzana. Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva. Praha : GRADA, 2013. 248 s. ISBN 978-80-247-3567-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. BACHE, Ian - GEORGE, Stephen - BULMER, Simon. Politics in the European Union. 3th ed. New York : Oxford University Press, 2011. 616 s. ISBN 978-0-19-954481-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]