Výsledky vyhľadávania

 1. SCHULTZOVÁ, Anna. Jednomyseľné hlasovanie verzus hlasovanie kvalifikovanou väčšinou pri uplatňovaní daňovej politiky Európske únie. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 2. ČIDEROVÁ, Denisa - KOVAČEVIČ, Dubravka. BREXIT: Britain's TRUMP card or (hi)story of BRitish complEXITy? In Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management in the Context of International Economic Integration : Collective Monograph. - Riga : Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. ISBN 978-9984-774-27-5, pp. 8-30 [1,47 AH] online.
  článok

  článok

 3. DUBCOVÁ, Gabriela - PUSZTIOVÁ, Lea. Činnosť európskej únie v oblasti riešenia problémov v dôsledku zmeny klímy – európska zelená dohoda. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9705-6, pp. 50-58 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 4. ORGONÁŠ, Jozef. Circular Economy – European Commission Approach. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 93-101 online.
  článok

  článok

 5. CSÁNYI, Peter. Slovakia and the New European Commission. In Central and Eastern European Countries and the New European Commission 2019. - Budapest : China-CEE Institute, 2020. ISBN 978-615-6124-25-8, pp. 50-56 online.
  článok

  článok

 6. JAŠUREK, Igor. The Place-based Approach and the 2013 EU Cohesion Reform. Mission Impossible. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 312-334 online.
  článok

  článok

 7. KRAVECOVÁ, Daniela - ORSZÁGHOVÁ, Lucia - ŠESTÁK, Ľuboš. What’s New? The Banking Package. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, Október 2019, roč. 27, č. 5, s. 10-16.
  článok

  článok

 8. MOKOŠOVÁ, Daša. Európskou úniou prijaté nariadenia pre oblasť účtovníctva uplatniteľné na účtovné obdobia začínajúce od 1. 1. 2018 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. Mimoriadne vydanie, s. 34-37 online.
  článok

  článok

 9. MOKOŠOVÁ, Daša. Novelizácia IFRS 2 v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 2018/289 s účinnosťou od 1. 1. 2018 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. Mimoriadne vydanie, s. 40-45 online.
  článok

  článok

 10. MOKOŠOVÁ, Daša. Novela IFRS 9 v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 2018/498 s účinnosťou od 1. 1. 2019 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. Mimoriadne vydanie, s. 47-49 online.
  článok

  článok