Výsledky vyhľadávania

  1. ROHAC, Dalibor. Towards an imperfect union : a conservative case for the EU. Lanham : Rowman & Littlefield, 2016. vi, 195 s. Europe today. ISBN 978-1-4422-7064-0. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
  2. The European council in 2013. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014. 75 s. Dostupné na : <http://bookshop.europa.eu/en/the-european-council-in-2013-pbQCAO13001/> ISBN 978-92-824-4160-2. ISSN 1977-3110. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Ako funguje Európska únia : vaša príručka o inštitúciách EÚ. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2014. 39 s. Politiky Európskej únie. ISBN 978-92-79-39924-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. TOMÁŠEK, Michal - TÝČ, Vladimír. Právo Evropské unie. Praha : Leges, 2013. 494 s. ISBN 978-80-87576-53-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. ŠLOSARČÍK, Ivo - KASÁKOVÁ, Zuzana. Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva. Praha : GRADA, 2013. 248 s. ISBN 978-80-247-3567-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. NOVOTNÝ, Oskar. Premeny v podpore kultúry z verejných zdrojov v členských krajinách Rady Európy na prelome storočí. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2011. 226 s. ISBN 978-80-7121-333-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  7. Príručka riadneho legislatívneho postupu : október 2010. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2010. 54 s. Praktické príručky. ISBN 978-92-824-2644-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. NOVOTNÝ, Oskar. Nerovnosti lokálnych verejných zdrojov pre kultúru : (nerovnosti podpory kultúry z lokálnych verejných zdrojov a jej širšie ekonomické a kultúrnopolitické súvislosti v SR v porovnaní s členskými krajinami Rady Európy). Bratislava : Národné osvetové centrum, 2008. 231 s. ISBN 978-80-7121-296-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  9. NUGENT, Neill. Government and politics of the European Union. 6th ed. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2006. xxiv, 630 s. The European Union series. ISBN 978-0-230-00002-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  10. Information sheet no. 35 : july - december 1994. Strasbourg : Council of Europe, 1995. 188 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]