Výsledky vyhľadávania

 1. HRIVÍK, Pavol - KUCHARČÍK, Rudolf - KLIMAČEK, Richard. Slovakia's Road into the European Union and the Slovak Presidency in the Council : Facts, Events and Connections on Accession of the Slovak Republic to the EU, Presidency Forms in the Union and on Slovakia's Presidency in the Council of Ministers. Reviewers: Alexandru Burian, Jaroslav Chovanec, Lidiia Karpenko. 1st Edition. Odessa : Oripa Napa, 2018. [152 s.] [8,08 AH]. ISBN 978-966-394-102-8.
 2. SZÜDI, Gábor. Barriers in the way of social innovation: Lessons from the Slovak Republic. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2015. ISSN 2453-6148, 2015, roč. 1, č. 1, s. 70-77 online.
  článok

  článok

 3. KOVAČEVIĆ, Dubravka. Agenda-shaping prior to the 2016-2017 Council Presidency Troïka: the Mediterranean and the Visegrad Group. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 482-493 CD-ROM. VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok

 4. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Podnikateľské prostredie v Európskej únii. Recenzenti: Štefan Majtán, Jozef Papula. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2014. 126 s. [8,02 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/WUEX0FE6wc> ISBN 978-80-89553-24-2. [Počet ex. : 11, z toho voľných 2, prezenčne 4]
 5. KROŠLÁKOVÁ, Monika. Implementácia smernice o službách na vnútornom trhu. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 19. 9. 2013 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3737-7, s. 66-72 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. PASTORÁKOVÁ, Erika. Impact of the Directive on equal treatment between men and woman on the insurance market in Slovakia. In Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. ISBN 978-83-7252-638-0, s. 56-363. VEGA 1/1122/11.
  článok

  článok

 7. SULEJMANI, Dagmar. Európska služba pre vonkajšiu činnosť a jej trojročné fungovanie. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2013 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 14. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 6. december 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3802-2, s. 674-679 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. POLGÁR, Michal. Presentation of the Czech, Hungarian and Polish EU Council presidencies - recommendations for Slovakia. In Participant papers 2013 : the annual conference on cultural diplomacy 2013 : Berlin, December 2013. - Berlin : Institute for cultural diplomacy, 2013, [S. 1-10] [10 NS] [online]. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 9. ZORIČÁKOVÁ, Viera - LAJOŠ, Branislav. Vybrané problémy v boji s daňovými únikmi v Slovenskej republike. In Selected issues of tax policy of the EU and its member states : proceedings of abstracts. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-7097-972-3, s. 85-86.
  článok

  článok

 10. SLOVÁKOVÁ, Viera. The democratic deficit of the EU. Recenzoval: Zuzana Silná. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [recenzovaný zborník] : 7. ročník : 12. dubna 2011. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-7454-013-4, s. [1-10].
  článok

  článok