Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 109  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0011469 xpca^"
 1. DUDEK, Daniel. Modelling of the Public Procurement State Process. In MLADÁ VEDA AIESA 2023 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. „MLADÁ VEDA AIESA 2023“ : „participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“ organizovanej pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5102-1, s. 31-43.
  článok

  článok

 2. BELVONČÍKOVÁ, Eva et al. Možnosti aplikácie metód a nástrojov "smart governance" na lokálnej a regionálnej úrovni. 1. vydanie. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023. 175 s. [8,75 AH]. APVV-19-0263. ISBN 978-80-553-4411-9.
 3. STAŠKO, Martin. Factors of Success in Electronic Public Procurement as Part of E-government. In Hradec Economic Days. International Scientific Conference. Hradec Economic Days : Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2023: April 13–14, 2023, Hradec Králové, Czech Republic. - Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2023. ISBN 978-80-7435-901-9. ISSN 2464-6067, pp. 629-640.
  článok

  článok

 4. Manažment informačných technológií : recenzovaný zborník vedeckých statí. Zostavovateľ zborníka: Vladimír Bolek ; recenzenti zborníka: Mojmír Kokles, Rastislav Šupšák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. CD-ROM 84 s. [6,2 AH]. ISBN 978-80-225-5000-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. ZEMAN, Jakub. Aké množstvo financií v digitalizácii je dostatočné? In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 2453-9287, 2022, č. 2, s. 12-13.
  článok

  článok

 6. BEDNÁROVÁ, Juliána - SOTÁKOVÁ, Kamila - ŠOLTÉSOVÁ, Klaudia. Measurability of E-Government. In Information Technology for Practice 2022 (IT4P-2022) : Proceedings of the 25th International Conference on Information Technology for Practice, October 13 -14, 2022, Ostrava, Czech Republic. - Třinec : Trilek, 2022. ISBN 978-80-11-02681-3, pp. 207-218.
  článok

  článok

 7. KÓŇA, Andrej - KÓŇA, Jakub. Implementácia Smart Cities na Slovensku - potreba a východiskový stav. In Trvalo udržateľný rozvoj v krajinách Európskej únie II. : nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. ISBN 978-80-8152-855-2, s. 92-98 CD-ROM. VEGA 1/0302/18.
  článok

  článok

 8. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 15.12.2020 Bratislava, Slovensko. Zborník zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Daniel Kastl, Ivan Hečko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 91 s. [6,23 AH]. ISBN 978-80-225-4725-3.
 9. BEDNARČÍKOVÁ, Diana - ROMANOVÁ, Anita. E-Government na Slovensku – porovnanie s krajinami Európskej únie prostredníctvom indexov elektronizácie verejnej správy. In Informačné technológie a ich využitie v riadení podniku : recenzovaný zborník vedeckých statí Katedry informačného manažmentu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4777-2, s. 4-17 online. VEGA 1/0388/20. 1/0388/20, VEGA, Manažment IT v podnikoch v SR: medzinárodné štandardy a normy verzus individuálne podnikové procesy.
  článok

  článok

 10. TKÁČ, Michal, ml. - RUDÁŠOVÁ, Zuzana. Návrh metodiky merania a hodnotenia dôvery vo verejnej správe. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2019. ISSN 1338-5224, 2019, roč. 9, č. 1, s. 35-45 online. VEGA 1/0839/17.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.