Výsledky vyhľadávania

 1. ZIGO, Daniel. Prístup hospodárskych subjektov z tretích krajín na trh verejného obstarávania EÚ. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1336-6912, 2019, roč. 38, č. 2, s. 309-319.
  článok

  článok

 2. FOJTÍKOVÁ, Lenka. China’s Trade Competitiveness in the Area of Agricultural Products after the Implementation of the World Trade Organization Commitments. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 9, pp. 379-388.
  článok

  článok

 3. FOJTÍKOVÁ, Lenka. China’s trade Competitiveness in the Steel Industry after 15 years of its Membership in the WTO. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 166, no. 7-8, pp. 16-19.
  článok

  článok

 4. MIKOVÁ, Ivana. Causes of regionalism. How ASEAN-China FTA fits the (new) wave of regionalism. In Slovak journal of political sciences. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2017. ISSN 1338-3140, 2017, vol. 17, no. 1, s. 66-94.
  článok

  článok

 5. WRÓBLEWSKA, Małgorzata. Škodlivá daňová súťaž v globalizovanom svete. Zaoberá sa tým Svetová obchodná organizácia? In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. ISSN 1339-3995, 2016, roč. 4, č. 1, s. 13-23.
  článok

  článok

 6. JEBAVÁ, Jaroslava. Nestátní aktéři v mezivládních institucích: komparativní analýza WTO, WIPO a Rady OSN pro lidská práva. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2015. ISSN 1335-2741, 2015, roč. 18, č. 3, s. 214-259. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0209939/JEBAVA.pdf>
  článok

  článok

 7. ŠTĚRBOVÁ, Ludmila. Usnadňování obchodu v liberalizaci mezinárodního obchodu a Evropská unie. In Současná Evropa. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2015. ISSN 1804-1280, 2015, roč. 20, č. 1, s. 106-115.
  článok

  článok

 8. DOBROVOLSKÝ, Jan. Evropské banky v Číně: nelehký růst navzdory dynamickém trhu. In Současná Evropa. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2013. ISSN 1804-1280, 2013, roč. 18, č. 3, s. 163-187.
  článok

  článok

 9. Skok do rýchleho pruhu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2012. ISSN 1335-0684, 19. júla 2012, roč. 22, č. 28, s. 30-31.
  článok

  článok

 10. MRLINOVÁ, Monika. Multilateralismus versus regionalismus jako nový obchodní řád. In MEKON : the CD of participant's reviewed papers from 14th International conference MEKON 2012; february 1 - 2, 2012 Ostrava. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2552-6, s. [1-15].
  článok

  článok