Výsledky vyhľadávania

 1. ČAJKO, Erik. Podnikanie v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 2. BALAJ, Branislav. Podpora podnikania na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2020. 87 s.
  kniha

  kniha

 3. HUDÁK, Martin. Trh obchodno-podnikateľských služieb : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2019. 56 s.
  kniha

  kniha

 4. VEZÉROVÁ, Katarína. Perspektíva rodinného podnikania v agroturizme : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 5. ČERNÁKOVÁ, Zuzana. Rýchlo rastúce firmy "gazely" v službách : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 6. HATALOVÁ, Kristína. Nástupníctvo v rodinnom podnikaní : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. VERMEŠOVÁ, Silvia. Existencia rýchlo rastúcich firiem v obchodno podnikateľských službách : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2019. 42 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠEVČÍK, Josef. CRM ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku v službách : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 9. MICHALÍKOVÁ, Terézia. Techniky a stratégie na udržanie zákazníkov v podnikoch cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2019. 57 s.
  kniha

  kniha

 10. KOJNOKOVÁ, Romana. Trh služieb maloobchodu a veľkoobchodu v Európskej únii : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha