Výsledky vyhľadávania

 1. BORŽÍKOVÁ, Nika. Optimalizácia rozpočtového systému podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Slavka Šagátová. Bratislava, 2021. 47 s.
  kniha

  kniha

 2. ZVARA, Daniel. Zhodnotenie vývoja nákladov v podniku kreatívneho priemyslu : bakalárska práca. Školiteľ: Slavka Šagátová. Bratislava, 2021. 62 s.
  kniha

  kniha

 3. HAMAR, Jozef. Analýza vývoja nákladov na ľudský kapitál v praxi konkrétneho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Slávka Šagátová. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 4. SZALAIOVÁ, Ildikó. Uplatňovanie nástrojov nákladového controllingu v podniku služieb : diplomová práca. Školiteľ: Slavka Šagátová. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 5. HARŠÁNY, Andrej. Optimalizácia rozpočtového systému podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Slavka Šagátová. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 6. PÍSEČNÁ, Laura. Význam uplatňovania nákladového controllingu v praxi konkrétneho podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Slavka Šagátová. Bratislava, 2019. 54 s.
  kniha

  kniha

 7. NANIŠTOVÁ, Lenka. Možnosti využívania analýzy kritického bodu v podnikovej praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Slavka Šagátová. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠIMKOVÁ, Kristína. Možnosti využívania analýzy kritického bodu v podnikovej praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Slavka Šagátová. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha

 9. MAJERIKOVÁ, Gabriela. Analýza možností optimalizácie nákladov v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Slavka Šagátová. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 10. BOMBA, Peter. Analýza prístupov k stanoveniu výrobnej kapacity podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Slavka Šagátová. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha