Výsledky vyhľadávania

 1. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Dimensions of the Creative Industry in Individual Regions of the Slovak Republic. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-9 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 2. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slávka - ŠTETKA, Peter. Nákladový controlling : zbierka príkladov. Recenzenti: Marek Potkány, Daniela Rybárová. 3. rozšírené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. [227 s.] [8,9403 AH]. ISBN 978-80-571-0395-0.
 3. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Nákladový controlling. Recenzenti: Štefan Majtán, Daniela Rybárová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. [168 s.] [8,84 AH]. ISBN 978-80-7598-906-2.
 4. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Uplatňovanie cenových stratégií v podnikoch kreatívneho priemyslu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 580-587 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 5. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Kritický bod podnikov kreatívneho priemyslu v podmienkach krízy. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 1, s. 89-96 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 6. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Životný cyklus podniku z pohľadu nákladov na ľudský kapitál. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 461-467 online. VEGA 1/05690123/18.
  článok

  článok

 7. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Human Capital Costs in the Context of Coronavirus Crisis. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-6 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 8. Podnikateľský rozmer subjektov kreatívneho priemyslu v kontexte inovácií a inteligentného rastu I. : zborník vedeckých prác. Helena Majdúchová a kolektív ; redakčné a zostaviteľské práce: Slávka Šagátová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 96 s. [4,85 AH]. VEGA 1/0340/19. ISBN 978-80-225-4778-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. TRÚCHLIKOVÁ, Mária. Opatrenia a podpora kreatívneho priemyslu v čase pandémie. In Podnikateľský rozmer subjektov kreatívneho priemyslu v kontexte inovácií a inteligentného rastu I. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4778-9, s. 88-96 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 10. TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Charakteristika a ekonomické výsledky mikropodnikov pôsobiacich v odvetví ostatnej vydavateľskej činnosti. In Podnikateľský rozmer subjektov kreatívneho priemyslu v kontexte inovácií a inteligentného rastu I. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4778-9, s. 65-87 online. VEGA 1/0340/19 (70%), VEGA 1/0240/20 (30%).
  článok

  článok