Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 155  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0012191 xpca^"
 1. SKORKOVÁ, Zuzana. [Katarína Remeňová – Helena Majdúchová – Jakub Kintler: Princing in Creative Industry. Hamburg 2021: Verlag Dr. Kovač, 2021, 212 p., ISBN 978-3-339-12346-6]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 1, s. 98-99 online. Recenzia na: Pricing in Creative Industry / Katarína Remeňová, Helena Majdúchová, Jakub Kintler ; Reviewers: Ľuboslav Szabo, Lilia Dvořáková. 1st Edition. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2021. - ISBN 978-3-339-12346-6.
  článok

  článok

 2. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - KINTLER, Jakub - REMEŇOVÁ, Katarína. Effectiveness of the Financial Support of the Creative Industries: Recent Evidence from Slovakia. In International Business Information Management Association Conference. Business Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association (IBIMA). - Norristown : International Business Information Management Association, 2022. ISBN 978-0-9998551-8-8. ISSN 2767-9640, pp. 844-850 online. VEGA 1/0582/22.
  článok

  článok

 3. REMEŇOVÁ, Katarína. Na údajoch založené cenové rozhodnutia počas štvrtej priemyselnej revolúci. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-109-1, s. 40-45 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 4. REMEŇOVÁ, Katarína. Na údajoch založený cenový controlling. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-109-1, s. 64-69 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 5. REMEŇOVÁ, Katarína. Manažment cien podnikov v priemysle 4.0. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-109-1, s. 27-32 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 6. REMEŇOVÁ, Katarína - KINTLER, Jakub. Data Driven Price Setting of Wine Products to Ensure Long Term Sustainability of a Winery. In MIC - Vis, 2022 : Mediterranean Islands Conference 14 th – 17th September 2022, The Island of Vis, Croatia. - Zagreb : Institute of Social Sciences Ivo Pilar : VERN' University, 2022. ISBN 978-953-8404-11-5, p. 100 online.
  článok

  článok

 7. JANKELOVÁ, Nadežda et al. How To Meet Employees' Expectations in Terms of Job Satisfaction and Stabilisation in the Agribusiness Industry. - Registrovaný: Web of Science. In Economics of Agriculture. - Belgrade : Balkan Scientific Association of Agricultural Economists. ISSN 0352-3462, 2021, vol. 68, no. 3, pp. 583-593 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 8. REMEŇOVÁ, Katarína. Dátovo založené rozhodovanie v priemysle 4.0. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2021 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4890-8, s. 345-353 online. KEGA 001EU-4/2021.
  článok

  článok

 9. REMEŇOVÁ, Katarína - KINTLER, Jakub. Softvérová podpora rozhodovania s veľkými dátami. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2021 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4890-8, s. 354-360 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 10. REMEŇOVÁ, Katarína. Dátovo založené rozhodovanie v priemysle 4.0. In Kde sa nachádza a kam smeruje veda a výskum na Katedre manažmentu FPM EUBA I.. seminár. Kde sa nachádza a kam smeruje veda a výskum na Katedre manažmentu FPM EUBA I. : zborník abstraktov z vedecko-výskumného seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4911-0, s. 29 online. KEGA 001EU-4/2021.
  článok

  článok