Výsledky vyhľadávania

 1. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2019 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 13.9.2019 Skalica, Slovensko. Zborník zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Daniel Kastl, Ivan Hečko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 49 s. [3,04 AH]. ISBN 978-80-225-4688-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2019 : zborník vedeckých statí. Recenzenti: Daniel Kastl, Ivan Hečko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 46 s. [2,8 AH]. ISBN 978-80-225-4689-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2018. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2018 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 21.9.2018 Skalica, Slovensko. Zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Daniel Kastl, Ivan Hečko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 55 s. [3,35 AH]. ISBN 978-80-225-4567-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. Zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Daniel Kastl, Ivan Hečko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 87 s. [5,69 AH]. ISBN 978-80-225-4568-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2017 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 20.-21.10.2017, Skalica [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Daniel Kastl, Ivan Hečko. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [81 s., 4,5 AH]. ISBN 978-80-225-4443-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Daniel Kastl, Ivan Hečko. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [105 s., 8,5 AH]. ISBN 978-80-225-4444-3. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.9.2016 Bratislava [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Daniel Kásl, Ivan Hečko. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [108 s., 6,62 AH]. ISBN 978-80-225-4296-8. [Počet ex. : 5, z toho voľných 4, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Daniel Kásl, Ivan Hečko. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [197 s., 12,72 AH]. ISBN 978-80-225-4298-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Aktuálne trendy v informačnej spoločnosti 2015 : zborník vedeckých statí. Zborník zostavili Ivan Hlavatý, Peter Červenka ; recenzenti Attila Pólya, Jamal Hasan. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [14,32 AH]. ISBN 978-80-225-4110-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Aktuálne trendy v informačnej spoločnosti 2015

  elektronická kniha

 10. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2015 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 17.9.2015 Bratislava [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Attila Pólya, Jamal Hasan. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [135 s., 8,4 AH]. ISBN 978-80-225-4109-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2015

  elektronická kniha