Výsledky vyhľadávania

 1. HLAVÁČ, Július. Informačná bezpečnosť - nové výzvy a riešenia. In AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA 2006 : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006.
  článok

  článok

 2. TROCHANOVÁ, Hana. E-learning na Fakulte hospodárskej informatiky. In AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA 2006 : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006.
  článok

  článok

 3. BLAHUŠIAK, Martin. Vývojové prostredia na návrh informačných systémov vyučovaných na univerzitách v Slovenskej republike. In AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA 2006 : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006.
  článok

  článok

 4. RUSSEV, Roman. Problémy návrhu internetových aplikácií. In AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA 2006 : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006.
  článok

  článok

 5. GOGOVÁ, Monika. Účtovné výkazy ako súčasť účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve - porovnanie slovenskej právnej úpravy s úpravou podľa IAS/IFRS. In AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA 2006 : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006.
  článok

  článok

 6. KULTAN, Jaroslav. Hodnotenie a IKT. In AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA 2006 : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006.
  článok

  článok

 7. HURTOŇOVÁ, Martina. Kvalitatívne charakteristiky informácií - činiteľ ovplyvňujúci vzťah medzi účtovnou závierkou a jej používateľmi. In AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA 2006 : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006.
  článok

  článok

 8. KICOVÁ, Marianna. Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor (IPSAS) ako základ medzinárodnej harmonizácie účtovníctva vo verejnom sektore. In AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA 2006 : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006.
  článok

  článok

 9. MOKOŠOVÁ, Daša. Dlhodobý nehmotný majetok v účtovníctve podnikateľov SR a IFRS. In AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA 2006 : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006.
  článok

  článok

 10. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Zostavovanie účtovnej závierky podľa IAS/IFRS. In AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA 2006 : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006.
  článok

  článok