Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave pod záštitou dekana NHF EU v Bratislave prof. Ing. Jána Lisého, PhD. : Bratislava 11.11.2008 [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2653-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Ekonomické vzdelávanie a regionálny trh práce. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické vzdelávanie a regionálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : Bratislava 13.02.2007 [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2340-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Inovácie v ekonomickom vzdelávaní. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovácie v ekonomickom vzdelávaní : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou dekana NHF EU v Bratislave prof. Ing. Jána Lisého, PhD : Bratislava 19.11.2007 [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2007. CD-ROM. 11230100315. ISBN 978-80-225-2431-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Znalostní ekonomika. Mezinárodní vědecká konference. Znalostní ekonomika : trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe : medzinárodní vědecká konference, 29. listopadu 2007 Společenský dům Lázně Luhačovice : recenzovaný sborník příspěvků [elektronický zdroj]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-7318-646-3.