Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre Slovensko. Vedecká konferencia. Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre Slovensko : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : Bratislava, 22. októbra 2008. Bratislava : Inštitút zamestnanosti, 2009. 172 s. Dostupné na : <http://www.iz.sk/download-files/sk/vedecka-konf-zbornik.pdf> ISBN 978-80-970204-0-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. BUCHOVÁ, Jarmila. Aktuálne otázky výučby poisťovníctva II. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 62 s. ESF 11230100315. ISBN 978-80-225-2595-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Znalostní ekonomika. Mezinárodní vědecká konference. Znalostní ekonomika : trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe : medzinárodní vědecká konference, 29. listopadu 2007 Společenský dům Lázně Luhačovice : recenzovaný sborník příspěvků [abstraktů]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 143 s. OP RLZ 0207. ISBN 978-80-7318-646-3.
  kniha

  kniha

 4. Integrované školenia internacionalizácie vzdelávania ekonómov a manažérov : pracovný zošit. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2006. 32 s. ESF NUTS II Bratislava 13120120125.
  kniha

  kniha

 5. SEDMÁKOVÁ, Michaela. Analýza a identifikácia potrieb rozvoja ostatných zamestnancov : výskumná správa. Bratislava, 2006. 35 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Manažérske kompetencie v podmienkach Európskej únie : študijné texty k projektu financovaného Európskym sociálnym fondom, číslo projektu: ITMS 13120110062. Bratislava 1 : [Centrum ďalšieho vzdelávania EU], 2005. 519 s.