Výsledky vyhľadávania

 1. LUPTÁČIK, Mikuláš et al. Hospodárske a sociálne dopady Priemyslu 4.0 : národný projekt: Podpora kvality sociálneho dialógu : ITMS projektu: 312031V749 : doba riešenia projektu: 07/2018 - 02/2023. 1. vydanie. Bratislava : Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky, 2020. 205 s. ITMS 312031V749. Dostupné na : <https://www.kozsr.sk/wp-content/uploads/2020/12/AV2-Hospodarske-a-socialne-dopady-Priemyslu-4.0.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. BENEŠOVÁ, Dana. Leasing : prípadová štúdia [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [s.n.], [2011]. Dostupné na : <http://www.ssosgasmo.sk/text/ps8ben.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. BENEŠOVÁ, Dana. Franchising : prípadová štúdia [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [s.n.], [2011]. Dostupné na : <http://www.ssosgasmo.sk/text/ps7ben.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. BENEŠOVÁ, Dana. Cestovná kancelária : prípadová štúdia [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [s.n.], [2011].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. BENEŠOVÁ, Dana. E-business : prípadová štúdia [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [s.n.], [2011]. Dostupné na : <http://www.ssosgasmo.sk/text/ps9ben.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. BENEŠOVÁ, Dana. Podnikateľský inkubátor : prípadová štúdia [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [s.n.], [2011]. Dostupné na : <http://www.ssosgasmo.sk/text/ps10ben.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. KUBIČKOVÁ, Viera. Inovácie v podnikoch služieb 1 : prípadová štúdia [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [s.n.], [2011]. Dostupné na : <http://www.ssosgasmo.sk/text/ps1kub.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. KUBIČKOVÁ, Viera. Inovácie v podnikoch služieb 2 : prípadová štúdia [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [s.n.], [2011]. Dostupné na : <http://www.ssosgasmo.sk/text/ps2kub.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. KUBIČKOVÁ, Viera. Kúpeľníctvo 1 : prípadová štúdia [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [s.n.], [2011]. Dostupné na : <http://www.ssosgasmo.sk/text/ps3kub.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. KUBIČKOVÁ, Viera. Kúpeľníctvo 2 : prípadová štúdia [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [s.n.], [2011]. Dostupné na : <http://www.ssosgasmo.sk/text/ps4kub.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha