Výsledky vyhľadávania

 1. GAŠPAROVÁ, Monika. Náklady podniku, možnosti ich optimalizácie s dopadom na vybrané ukazovatele podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 2. GUNIŠOVÁ, Eva. Daňové a odvodové zaťaženie firiem, ich vplyv na cenu práce a náklady firmy : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 3. BIZUBOVÁ, Lívia. Daňové a odvodové zaťaženie firiem, ich vplyv na cenu práce a náklady firmy : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2020. 40 s.
  kniha

  kniha

 4. RUSNÁKOVÁ, Kristína. Mzdový systém ako súčasť odmeňovania v konkrétnych podmienkach podnikateľského prostredia : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 5. SOVA, Sebastián. Transferové oceňovanie, podstata, metódy a ich využitie v podnikateľskom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2020. 85 s.
  kniha

  kniha

 6. STAŠEK, Miroslav Erik. Cenotvorba a cenové stratégie v konkurenčnom podnikateľskom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2020. 75 s.
  kniha

  kniha

 7. IVANIČ, Jakub. Transferové oceňovanie, význam a vplyv na podnikateľské prostredie : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 8. SPIŠÁKOVÁ, Petra. Transferové oceňovanie, metódy, ich význam a využitie v podnikateľskom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 9. MÁJOVSKÁ, Daniela. Mzdový systém ako súčasť odmeňovania v konkrétnych podmienkach podnikateľského prostredia : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 10. PETREKOVÁ, Miroslava. Náklady podniku, možnosti ich optimalizácie s dopadom na vybrané ukazovatele podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha