Výsledky vyhľadávania

 1. KUFELOVÁ, Iveta. Ekologické inovácie - ako súčasť podnikania s výhľadom trvalo udržateľného rozvoja. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 2, s. 81-89 online. VEGA 1/0646/20.
  článok

  článok

 2. KUFELOVÁ, Iveta. Cenotvorba a cenové praktiky na zahraničných trhoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 348-355 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 3. KUFELOVÁ, Iveta - STAŠEK, Miroslav Erik. Analýza metód cenotvorby vybraného produktu. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 336-347 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 4. KUFELOVÁ, Iveta - RAKOVÁ, Monika. Country Branding Comparison Between Slovak Republic and United Kingdom in Future Brand Country Index. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-9 online. VEGA 1/0368/18 (50%), VEGA 1/0708/20 (50%).
  článok

  článok

 5. KUFELOVÁ, Iveta - RAKOVÁ, Monika. Impact of the Covid-19 Pandemic on the Automotive Industry in Slovakia and Selected Countries. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-8] online. VEGA 1/0368/18 (50%), I-20-103-00 (50%).
  článok

  článok

 6. GRISÁKOVÁ, Nora - KUFELOVÁ, Iveta - ŠTETKA, Peter. Hodnotový rozmer ekoinovačnej stratégie podniku. Recenzenti: Daniela Rybárová, Alena Trsťanská. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 75 s. [5,46 AH]. VEGA 1/0646/20. ISBN 978-80-7556-077-3.
 7. KUFELOVÁ, Iveta. Signitikantné faktory v cenotvorbe a ich vplyv na podnikovú stratégiu. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 310-318 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 8. KUFELOVÁ, Iveta. Decision on Price in the Commoditization Process. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 280-285 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 9. JANČOVIČOVÁ, Monika - KUFELOVÁ, Iveta. Grant Support for Creative Industry in Slovak Republic. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 200-207 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 10. KUFELOVÁ, Iveta - RAKOVÁ, Monika. Analýza skúsenostnej krivky a možnosti jej využitia v cenotvorbe. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 326-333 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok