Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 51  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0013207 xpca^"
 1. HOCMAN, František. New Challenges for Risk Management in the Digital Economy and Digital Markets. In Organization and Management in the Services’ Sphere on Selected Examples. Scientific Internet Conference. Organization and Management in the Services’ Sphere on Selected Examples : Monograph. - Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. ISBN 978-83-66567-02-3, pp. 25-35 online.
  článok

  článok

 2. BELANOVÁ, Katarína. [Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov. (Capital Structure of Corporate Entities.)]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 4, s. 469-470 online. Recenzia na: Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov / Rudolf Sivák a kolektív ; recenzovali: Katarína Belanová, Miloš Hofreiter. 1. vydanie. - Bratislava : Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-23-2.
  článok

  článok

 3. HOCMAN, František. The Role of Risk in Pandemic Projections Vs. Economic Threats – Case of Slovak Republic. In ERAZ 2020. International Scientific Conference. ERAZ 2020 : The 6th International Scientific Conference. - Belehrad : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2020, p. 10 online.
  článok

  článok

 4. HOCMAN, František. Risk Classification of Global Threats in the View of Optimal Capital Structure. In Science and Practise. Science and Practise : Collection of Scientific Articles. - Thessaloniki, Greece : Midas S.A., 2019. ISBN 978-960-568-803-9, pp. 9-13 online.
  článok

  článok

 5. HOCMAN, František - JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. Model of Balanced Scorecard-Ex-Ante and Ex-Post Decision Making. In SWS 2019. International Scientific Conference on Social Sciences. SWS 2019 International Scientific Conference on Social Sciences : Conference Proceedings. - Sofia : STEF92 Technology, 2019. ISBN 978-619-7408-92-8. ISSN 2682-9959, pp. 669-675.
  článok

  článok

 6. HOCMAN, František. Risk Perception at Level of Self-Government - Case of Slovak Republic. In SWS 2019. International Scientific Conference on Social Sciences. SWS 2019 International Scientific Conference on Social Sciences : Conference Proceedings. - Sofia : STEF92 Technology, 2019. ISBN 978-619-7408-91-1. ISSN 2682-9959, pp. 453-459.
  článok

  článok

 7. SIVÁK, Rudolf et al. Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov. Recenzovali: Katarína Belanová, Miloš Hofreiter. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2019. 399 s. [21,89 AH]. Economics. VEGA 1/0946/17. ISBN 978-80-89710-23-2. [Počet ex. : 16, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 8. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína - HOCMAN, František. Factors Influencing Firm Growth - Theoretical and Empirical Overview. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. ISSN 1336-8818, 2018, roč. 15, č. 1, s. 42-53. APVV 15-0322.
  článok

  článok

 9. SIVÁK, Rudolf et al. Riziko vo financiách a v bankovníctve. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Katarína Belanová. 5. vydanie, prepracované, rozšírené a upravené. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2018. 485 s. [25,82 AH]. Economics. VEGA 1/0946/17. ISBN 978-80-89710-45-4. [Počet ex. : 20, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 10. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína - HOCMAN, František. Literarure Review on Determinants of Firm Growth. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov. medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 7.11.2017, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISBN 978-80-557-1355-7, s. [1-7] online. APVV-15-0322.
  článok

  článok