Výsledky vyhľadávania

  1. LOYDLOVÁ, Miroslava. Distribučný manažment. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2009. ISSN 1336-7137, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 88-89. Recenzia na: Distribučný manažment / Ferdinand Daňo, Pavol Kita. - Hronský Beňadik : Daniel NETRI, 2009. - ISBN 978-80-89416-00-4.
    článok

    článok