Výsledky vyhľadávania

 1. MIŠOVIČOVÁ, Terézia. Marketingová komunikácia divadiel vo vybranom regióne : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 2. SISÍKOVÁ, Nikoleta. Nové trendy v event marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 3. POLÁČKOVÁ, Petronela. Sponzoring - nástroj marketingovej komunikácie : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 4. IĽAŠOVÁ, Miroslava. Public relations vo vybranej firme : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 5. MARKO, Viktor. Uvedenie nového produktu na trh : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 6. HALAJ, Jozef. Vplyv reklamy na nákupné správanie spotrebiteľov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 7. KOČNEROVÁ, Natália. Marketingová stratégia regiónu Liptov : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 8. SIVČÁKOVÁ, Lucia. Branding a jeho význam v marketingovej stratégii firmy : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha

 9. ZACHOVÁ, Dominika. Využitie mobilných aplikácií v mieste predaja : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha

 10. ZAHRADSKÁ, Lýdia. Firemná filantropia ako súčasť spoločenskej zodpovednosti firiem : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha