Výsledky vyhľadávania

 1. KOCÁKOVÁ, Petra. Úloha marketingu v rozvoji mesta Skalica : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 2. ZACHOVÁ, Dominika. Využitie mobilných aplikácií v mieste predaja : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 3. VECKOVÁ, Linda. Marketingová stratégia vybraného produktu : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 4. BENČ, Peter. Online marketing vo firme Refresher, s.r.o : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 81 s.
  kniha

  kniha


 5. TRIZULIAKOVÁ, Erika. Návrh mediálneho plánu vybranej značky : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 6. ZAHRADSKÁ, Lýdia. Firemná filantropia ako súčasť spoločenskej zodpovednosti firiem : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha


 7. SIVČÁKOVÁ, Lucia. Branding a jeho význam v marketingovej stratégii firmy : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha


 8. VANKOVÁ, Mária. Merchandising - jeho uplatnenie vo vybranej predajni : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 9. ŠARIŠSKÁ, Iveta. Event marketing - jeho uplatnenie v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 10. SLÁVIKOVÁ, Laura. Analýza slovenského trhu s kávou so zameraním na HoReCa segment : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha