Výsledky vyhľadávania

  1. PANČUROVÁ, Dana - DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - JAKAB, Lukáš. Meranie efektívnosti produkčných jednotiek : záverečná správa o výsledkoch projektu č. I-14-115-00 : doba riešenia 1. 4. 2014 - 31. 12. 2014. Oponenti: Štefan Lyócsa, Hans Joachim Heinen. 1. vyd. Košice, 2014. 5 s. I-14-115-00.
  2. LYÓCSA, Štefan. Konvergencia medzi výnosmi akciových indexov : habilitačná prednáška : študijný odbor Ekonomika a manažment podniku. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 33 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  3. LYÓCSA, Štefan. Konvergencia výnosov akciových indexov : habilitačná prednáška : študijný odbor Ekonomika a manažment podniku. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 33 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3710-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]