Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 27  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0014673 xpca^"
 1. FREŇÁKOVÁ - KARCHOVÁ, Magdaléna - GAZDA, Vladimír - JASOVSKÁ, Jana. Hidden Cooperation or Competition among Industrial Production Branches: Some Results for the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2010. ISSN 1212-3609, 2010, roč. 13, č. 3, s. 6-15.
  článok

  článok

 2. FREŇÁKOVÁ - KARCHOVÁ, Magdaléna. Subjekty trhu rizikového a rozvojového kapitálu. In Podpora inovačného rozvoja v Slovenskej republike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 987-80-225-2824-5. VEGA 1/0067/08.
  článok

  článok

 3. FREŇÁKOVÁ - KARCHOVÁ, Magdaléna. Iniciatívy na zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov k finančnej podpore a rizikovému kapitálu. In SEMAFOR '09 - Slovenská ekonomika, mýty a fakty o realite : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2841-2, s. 272-284.
  článok

  článok

 4. PhD. Meetings and Seminars. Vedecká konferencia. PhD. meetings and seminars : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie : Košice 3.4.2009. Zostavovatelia zborníka: Štefan Lyócsa, Tomáš Výrost, Zuzana Lejková, Magdaléna Freňáková. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2755-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika. Workshop. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu) : Košice 12.12.2008. Zostavovateľ zborníka: Tomáš Výrost, Zuzana Lejková. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2009. 81 s. ISBN 978-80-225-2665-4.
 6. FREŇÁKOVÁ - KARCHOVÁ, Magdaléna. Analýza výkonnosti malých a stredných podnikov financovaných rizikovým kapitálom v Slovenskej republike. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2009. ISSN 1335-9746, 2009, roč. 8, č. 16, s. 9-23. MV 2330257.
  článok

  článok

 7. Nové trendy vo finančnom riadení podnikov (s dôrazom na využívanie rôznych foriem rizikového a rozvojového kapitálu a implementáciu iniciatívy JEREMIE v podmienkach podnikov na východnom Slovensku). Vedecký seminár. Nové trendy vo finančnom riadení podnikov (s dôrazom na využívanie rôznych foriem rizikového a rozvojového kapitálu a implementáciu iniciatívy JEREMIE v podmienkach podnikov na východnom Slovensku) : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára : Košice, 11.12.2009. Zostavovateľ Magdaléna Freňáková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2881-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. FREŇÁKOVÁ - KARCHOVÁ, Magdaléna. Rizikový a rozvojový kapitál ako špecifický finančný zdroj podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 115 s. [7,492 AH]. ISBN 978-80-225-2821-4. [Počet ex. : 16, z toho voľných 12, prezenčne 4]
 9. FREŇÁKOVÁ - KARCHOVÁ, Magdaléna. Rizikový kapitál ako špecifický zdroj financovania malých a stredných podnikov v Slovenskej republike a vo vybraných krajinách Európskej únie : dizertačná práca. Škol. Viktória Bobáková. Košice, 2008. 260 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. VAVRINČÍK, Pavel et al. Inovačný proces a reinžiniering v SR. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 140 s. ISBN 978-80-225-2503-9. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.