Výsledky vyhľadávania

 1. MIŠÚN, Juraj. [Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 1, s. 101-102. Recenzia na: Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie : prípadové štúdie / Zuzana Roby, Katarína Procházková. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3493-2.
  článok

  článok

 2. ROBY, Zuzana - PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie : prípadové štúdie. Recenzenti: Miroslav Majtán, Gréta Balátová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 116 s. [5,365 AH]. ISBN 978-80-225-3493-2. [Počet ex. : 13, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 3. ROBY, Zuzana. Algoritmus základných rozhodovacích procesov v manažérskej simulácii Capstone. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-7].
  článok

  článok

 4. SLÁVIK, Štefan - ROBY, Zuzana. Business strategy in explicit description as an illustration of companies' behaviors. In Review of Applied Socio-Economic Research (ReASer). - Bucharest : Pro Global Science Association, 2011. ISSN 2247-6172, 2011, no. 2, s. 183-191. Dostupné na : <http://www.reaser.eu/>
  článok

  článok

 5. ROBY, Zuzana. Marketing standardization versus differentiation in industrial multinational companies in Slovakia. In Megatrend review : the international review of applied economics. - Belgrad : Megatrend University, 2010. ISSN 1820-4570, 2010, vol. 7, no. 2, s. 243-251.
  článok

  článok

 6. KACHAŇÁKOVÁ, Anna - ROBY, Zuzana. Current issues of human resource management in enterprises in Slovakia. In Human potential development: search for opportunities in the new EU states : proceedings of the seventh annual international scientific conference. - Vilnius : [Mykolas Romeris University], 2010. ISBN 978-9955-19-181-0, s. 1-6.
  článok

  článok

 7. JONIAKOVÁ, Zuzana - ROBY, Zuzana. Implementation of performance-based pay systems. In Human potential development: search for opportunities in the new EU states : proceedings of the seventh annual international scientific conference. - Vilnius : [Mykolas Romeris University], 2010. ISBN 978-9955-19-181-0, s. 1-10.
  článok

  článok

 8. VOGL, Michaela. Strategická manažérska simulácia LUDUS. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 112 s. [3,982 AH]. ISBN 978-80-225-2913-6. [Počet ex. : 10, z toho voľných 8, prezenčne 2]
 9. ROBY, Zuzana. Bringing business closer to students. In The Slovak spectator. - Bratislava : The Rock s.r.o., 2009. ISSN 1336-0922, 29. jún 2009. Dostupné na : <http://www.spectator.sk/articles/view/35805/12/bringing_business_closer_to_students.html>
  článok

  článok

 10. KACHAŇÁKOVÁ, Anna et al. Managing human resources in Slovakia. In Managing human resources in Central and Eastern Europe. - London : Routledge, 2009. ISBN 978-0-415-40561-4, s. 158-187.
  článok

  článok