Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 10  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0015574 xpca^"
 1. FOLTÁN, František - TÖRÖKOVÁ, Zuzana. Modelovanie rozdelenia miezd zamestnancov pomocou zmesi viacerých rozdelení. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4078-0, s. 170-177 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. TÖRÖKOVÁ, Zuzana - FOLTÁN, František. Vplyv finančnej krízy na mzdy vo finančnom sektore. In Finančná a dlhová kríza a jej odraz na finančnom a realitnom trhu : elektronický recenzovaný zborník vedeckých statí zostavený v súvislosti s riešením vedeckých projektov PMVP I-13-102-00 a PMVP I-13-104-00. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3745-2, s. [1-8] CD-ROM. I-13-102-00. I-13-102-00, IGP, Finančná a dlhová kríza a jej dopad na finančné trhy.
  článok

  článok

 3. TÖRÖKOVÁ, Zuzana - FOLTÁN, František. Ľudský faktor v bankovníctve. In EDAMBA 2013 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3766-7, s. 1693-1701 [CD-ROM].
  článok

  článok

 4. TÖRÖKOVÁ, Zuzana - FOLTÁN, František. Stresové testovanie domácností. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 25. - 26. novembra 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3765-0, s. 453-459 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. PACÁKOVÁ, Viera - FOLTÁN, František. Analysis of the Highest Wages in the Slovak Republic. In Scientific papers of the University of Pardubice : Series D. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011. ISSN 1804-8048, 2011, č. 19, s. 172-180.
  článok

  článok

 6. FOLTÁN, František. Rodový mzdový rozdiel vyjadrený pomocou hustoty rozdelenia. In Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : monografický zborník z riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2848-1, s. 115-123.
  článok

  článok

 7. SIPKOVÁ, Ľubica et al. Metódy a analýzy príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : analytická štúdia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave na roky riešenia 2008-2009. Bratislava, 2009. 93 s. IGP 21/2008.
 8. SIPKOVÁ, Ľubica et al. Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : interný grantový projekt č. 170021/08 (záverečná správa vedeckovýskumnej úlohy a hodnotenie plnenia v prvom roku riešenia, 2008 a 2009). Bratislava, 2009. [35] s. IGP 170021/08.
 9. SIPKOVÁ, Ľubica et al. Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : interný grantový projekt č. 170021/08 (priebežná správa vedeckovýskumnej úlohy a hodnotenie plnenia v prvom roku riešenia, 2008). Bratislava, 2008. [200] s. IGP 170021/08.
 10. FOLTÁN, František. Rodový mzdový rozdiel v SR. In AIESA - Mladá veda 2007 : vedecký zborník doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2465-0.
  článok

  článok  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.