Výsledky vyhľadávania

  1. Skúmanie ekonomických prínosov cestovného ruchu a možností ich zvyšovania na Slovensku a vo vybraných krajinách : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu č. 67/09. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 43 s. ISBN 978-80-225-3140-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]