Výsledky vyhľadávania

 1. HARBULOVÁ, Lucia. Dobrovoľné nástroje enviromentálnej politiky aplikované v hotelových zariadeniach : diplomová práca. Školiteľ: Adriána Kováčiková. Bratislava, 2011. 101 s.
  kniha

  kniha

 2. MAGDOLENOVÁ, Diana. Interkultúrne rozdiely v komunikácii a ich vplyv na cestovný ruch : diplomová práca. Školiteľ: Adriána Čechovičová. Bratislava, 2011. 85 s.
  kniha

  kniha

 3. PEKÁROVÁ, Dominika. Vplyv hospodárskej krízy na podnikanie Cestovných kancelárií a Cestovných agentúr na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Adriána Čechovičová. Bratislava, 2011. 69 s.
  kniha

  kniha

 4. LACOVÁ, Ľubica. Aktivizácia cestovného ruchu v Gemerskom regióne : diplomová práca. Školiteľ: Adriána Čechovičová. Bratislava, 2011. 71 s.
  kniha

  kniha

 5. RYBÁRIKOVÁ, Elena. Potenciál ponuky cestovného ruchu v regióne Liptov pre segment mladých ľudí : diplomová práca. Školiteľ: Adriána Čechovičová. Bratislava, 2011. 65 s.
  kniha

  kniha

 6. GÁLIK, Christián. Marketingový manažment Slovenska ako destinácie cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Adriana Čechovičová. Bratislava, 2010. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. KOLLÁROVÁ, Jana. Aktivizácia cestovného ruchu v Liptovskom regióne : bakalárska práca. Školiteľ: Adriána Čechovičová. Bratislava, 2010. 54 s.
  kniha

  kniha

 8. KOTESOVÁ, Alexandra. Marketingový manažment cestovného ruchu Liptovského regiónu : bakalárska práca. Školiteľ: Adriána Čechovičová. Bratislava, 2010. 55 s.
  kniha

  kniha

 9. LAZOROVÁ, Lucia. Ekonomické prínosy cestovného ruchu a ich vykazovanie : bakalárska práca. Školiteľ: Adriana Čechovičová. Bratislava, 2010. 49 s.
  kniha

  kniha

 10. MIČICOVÁ, Petra. Aktivizácia cestovného ruchu v Kysuckom regióne : bakalárska práca. Školiteľ: Adriana Čechovičová. Bratislava, 2010. 55 s.
  kniha

  kniha