Výsledky vyhľadávania

 1. ČECHOVIČOVÁ, Adriána. Vykazovanie ekonomických prínosov cestovného ruchu a turistický satelitný účet. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 78-82.
  článok

  článok

 2. ČECHOVIČOVÁ, Adriána. Aktivizácia zahraničného príjazdového cestovného ruchu v Slovenskej republike : dizertačná práca. Škol. Ľudmila Novacká. Bratislava, 2010. 154 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. ČECHOVIČOVÁ, Adriána. Regionálny turistický satelitný účet v Rakúsku. In MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3099-6, s. 50-55.
  článok

  článok

 4. PLESNÍK, Pavol et al. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Nitre. Predkladateľ Jozef Dvonč. Nitra : [Mesto Nitra], 2010. 37 s. ISBN 978-80-225-3103-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. ČECHOVIČOVÁ, Adriána. Regionálny turistický satelitný účet vo vybraných krajinách. In Skúmanie ekonomických prínosov cestovného ruchu a možností ich zvyšovania na Slovensku a vo vybraných krajinách : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu č. 67/09. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3140-5, s. 19-34.
  článok

  článok

 6. PLESNÍK, Pavol et al. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Nitre [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2010. CD-ROM [109 s.]. Dostupné na : <http://www.nitra.sk/download_file_f.php?id=104702>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. ČECHOVIČOVÁ, Adriána. Economic impacts of tourism sector on the economy of Switzerland. In New economic challenges : 2nd international PhD students conference [proceedings]. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5111-9, s. 141-146.
  článok

  článok

 8. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Aktivizácia domáceho cestovného ruchu v Slovenskej republike pre vybrané segmenty klientely : záverečná správa výskumnej úlohy inštitucionálneho grantu 42/08 : doba riešenia 2008 - 2010. Bratislava, 2010. 34 s. inštitucionálny grant 42/08. ISBN [nemá].
 9. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Prípadové štúdie - "Vedomostné sekvencovanie". Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 50 s. ISBN 978-80-225-2783-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 10. ČECHOVIČOVÁ, Adriána. Mládežnícky cestovný ruch vo Francúzsku. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 57-62. IP 42/08.
  článok

  článok