Výsledky vyhľadávania

  1. FABIAN, Štefan - FABIAN, Peter. Aplikácia národných a medzinárodných štandardov finančného vykazovania IAS/IFRS (International accounting standards/International financial reporting standards) na podmienky ohodnocovania majetku pokračujúceho podniku. In Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2010. ISSN 1335-809X, 2010, roč. 15, č.4, s. 7-11.
    článok

    článok