Výsledky vyhľadávania

 1. NÉMETHOVÁ, Ildikó. Web-based business English. In UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2007 - univerzitné informačné systémy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 13.-15.11.2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2418-6, s. 125-128.
  článok

  článok

 2. JEMALA, Marek. Corporate roadmapping and its development. In UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2007 - univerzitné informačné systémy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 13.-15.11.2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2418-6, s. 85-87.
  článok

  článok

 3. POLÁČEK, Marian. Uplatnenie fotografie na webových stránkách-vybrané aspekty. In UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2007 - univerzitné informačné systémy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 13.-15.11.2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2418-6, s. 137-140.
  článok

  článok

 4. BODNÁR, Zoltán - VERESKÁ, Oľga. Využitie blended learningu vo výučbe odborného nemeckého jazyka. In UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2007 - univerzitné informačné systémy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 13.-15.11.2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2418-6, s. 47-50.
  článok

  článok

 5. PÓLYA, Attila. Netradičný spôsob vyučovania a testovania vedomostí prostredníctvom vlastného e-learningového systému. In UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2007 - univerzitné informačné systémy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 13.-15.11.2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2418-6, s. 141-143.
  článok

  článok

 6. ŠKVARČEKOVÁ, Oľga - PÓLYA, Attila. Informatizácia vo vyučovacom procese a súvislosti s informatizáciou spoločnosti. In UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2007 - univerzitné informačné systémy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 13.-15.11.2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2418-6, s. 151-153.
  článok

  článok

 7. SERESOVÁ, Katarína. Testovanie vedomostných úrovní cudzieho všeobecného a odborného ekonomického jazyka pre bakalárske štúdium na EU v Bratislave v rámci kreditového systému. In UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2007 - univerzitné informačné systémy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 13.-15.11.2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2418-6, s. 148-150.
  článok

  článok