Výsledky vyhľadávania

 1. VÁVROVÁ, Petra. Majetkové cenné papiere ako predmet účtovníctva v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Kubaščíková. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha

 2. TRPIŠOVSKÝ, Erik. Úloha odpisov v jednoduchom účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Branislav Parajka. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha

 3. HAUKOVÁ, Barbora. Úprava účtovníctva v Nemecku : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Surový. Bratislava, 2018. 32 s.
  kniha

  kniha

 4. MAŠLONKOVÁ, Petronela. Význam dotácií a nenávratných finančných príspevkov a ich zobrazenie v účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2018. 33 s.
  kniha

  kniha

 5. FICZA, Filip. Účtovný záznam : bakalárska práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2018. 49 s.
  kniha

  kniha

 6. NOSKOVIČOVÁ, Simona. Výnosy v účtovníctve podnikateľov Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Kubaščíková. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha

 7. CHROMEKOVÁ, Petra. Čiastkové základy dane a osobitný základ dane fyzickej osoby v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Vašeková. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha

 8. ANTONYOVÁ, Gabriela. Výročná správa ako zdroj informácií pre finančnú analýzu v Slovenskej a Českej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Kornélia Lovciová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha

 9. MAŤAŠEJE, Michaela. Analýza finančnej situácie podnikateľskej účtovnej jednotky v SR zostavujúcej účtovnú závierku podľa IFRS : diplomová práca. Školiteľ: Miriama Blahušiaková. Bratislava, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha

 10. ONDRUŠOVÁ, Dominika. Účtovníctvo a daňová evidencia z pohľadu daňovej kontroly : diplomová práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha