Výsledky vyhľadávania

 1. ORAVÍKOVÁ PODOLIAKOVÁ, Katarína. Global trends and chalenges in investment banking. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 4, s. 413-423. VEGA 1/0329/11.
  článok

  článok

 2. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Kapitálový trh a jeho úloha pri podpore reálnej ekonomiky v rámci eurozóny : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0329/11 : obdobie riešenia 01/2011 - 12/2013. Bratislava, 2013. 12 s. VEGA 1/0329/11.
 3. ORAVÍKOVÁ PODOLIAKOVÁ, Katarína. Private equity a venture kapitál. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. September, s. 1-16 online. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 4. ORAVÍKOVÁ PODOLIAKOVÁ, Katarína. Impact of the global financial crisis on the investment banking industry. In How does the central and eastern Europe cope up with the global financial crisis? : conference proceedings : 7th international conference on currency, banking and international finance : 27 and 28 September 2012 in Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3494-9, [S. 1-12].
  článok

  článok

 5. ORAVÍKOVÁ PODOLIAKOVÁ, Katarína. Operational risk management in banks in Slovakia. In 1st international M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business : book of proceedings : Dubrovnik, Croatia 4th-6th October 2012. - Dubrovnik : Accent, 2012. ISBN 978-953-7930-00-4, pp. 355-362 online. Dostupné na : <https://issuu.com/tvranes/docs/book_of_proceedings_part_2/13>
  článok

  článok

 6. ORAVÍKOVÁ PODOLIAKOVÁ, Katarína. Impact of the global financial crisis on the investment banking industry. - Registrovaný: Web of Science. In How does central and eastern Europe cope up with the global financial crisis? : proceedings of the 7th international conference on currency, banking and international finance : 27 and 28 september 2012, Bratislava, Slovak republic. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3527-4, s. 245-257. VEGA 1/0329/11.
  článok

  článok

 7. ORAVÍKOVÁ PODOLIAKOVÁ, Katarína. Operational risk management in banks in Slovakia. In 1st international M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business : book of abstracts. - Dubrovnik : Accent, 2012. ISBN 978-953-99762-9-1, p. 42. Dostupné na : <https://issuu.com/tvranes/docs/book_of_abstracts_m-sphere_conference_2012/56>
  článok

  článok

 8. ORAVÍKOVÁ PODOLIAKOVÁ, Katarína. Fundamentálne aspekty financovania podniku prostredníctvom private equity a venture kapitálu. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2012. ISSN 1335-5813, 2012, roč. 12, č. Jar, s. 16-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0151181/FM-JAR-2012_web.pdf>
  článok

  článok

 9. ORAVÍKOVÁ PODOLIAKOVÁ, Katarína. Investičné bankovníctvo vo vybraných krajinách sveta - Čína. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2011. ISSN 1337-7574, 2011, č. 2, s. 70-75.
  článok

  článok

 10. ORAVÍKOVÁ PODOLIAKOVÁ, Katarína. Investičné banky v období finančnej krízy. In Aktuálne otázky meny, bankovníctva a finančných trhov : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava, 7. novembra 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2011. ISBN 978-80-970244-6-8, s. [1-7].
  článok

  článok