Výsledky vyhľadávania

 1. VÁLEK, Juraj. Sadzba z tabakových výrobkov a prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2019. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 1, s. 34-36.
  článok

  článok


 2. VÁLEK, Juraj. Základ a sadzba dane z pridanej hodnoty v roku 2019. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 2, s. 6-11.
  článok

  článok


 3. VÁLEK, Juraj. Zákon o miestnych daniach a miestnom polatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (novelizácia). In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 5-6, s. 60.
  článok

  článok


 4. VÁLEK, Juraj. Nárok na vrátenie dane zahraničným osobám, iným osobám a organizáciám podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 3, s. 11-19.
  článok

  článok


 5. VÁLEK, Juraj. Chyby pri zdaňovaní nevyplatenej mzdy v roku 2015. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2015. ISSN 1335-2024, 2015, roč. 23, č. 5, s. 27-28.
  článok

  článok


 6. VÁLEK, Juraj. DPH pri obchodovaní s krajinami v rámci EÚ. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014, 2014, roč. 6, č. 6-7, s. 90-91.
  článok

  článok