Výsledky vyhľadávania

 1. CHOMOVÁ, Katarína. Evolution of Sustainability in Marketing. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 20th International Joint Conference, October 26 - 27, 2020, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2020. ISBN 978-80-245-2395-8. ISSN 2453-6113, pp. 34-42 online.
  článok

  článok

 2. CHOMOVÁ, Katarína. A Typology of Sustainability Innovations. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 17-24 online.
  článok

  článok

 3. MIŠÚN, Juraj. Review of a Scientific Monograph. In Junior Scientific Researcher. - Focșani : SC Research Publishing SRL. ISSN 2458-0341, May 2019, vol 5, no.1, pp. 1-2 online. Recenzia na: Strategies and Business Models of Startups / Richard Bednár, Katarína Procházková, Branislav Zagoršek ; Reviewers: Michal Varmus, Katarína Chomová. 1st Edition. - Brno : Tribun EU, [2018]. - ISBN 978-80-263-1508-7.
  článok

  článok

 4. CHOMOVÁ, Katarína. The New Customer Path in the Digital Economy. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 40-45 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. [Strategies and Business Models of Startup]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 3, s. 115-116 online. Recenzia na: Strategies and Business Models of Startups / Richard Bednár, Katarína Procházková, Branislav Zagoršek ; Reviewers: Michal Varmus, Katarína Chomová. 1st Edition. - Brno : Tribun EU, [2018]. - ISBN 978-80-263-1508-7.
  článok

  článok

 6. CHOMOVÁ, Katarína. i.e.SMART. In Best Interdisciplinarity-Enhancing Practices at Higher Education Institutions. - Lublin : DT.Uni., 2018, pp. 44-48 online.
  článok

  článok

 7. PROCHÁZKOVÁ, Katarína - BEDNÁR, Richard. Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie : základy teórie a prípadové štúdie. Recenzenti: Katarína Remeňová, Katarína Chomová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 215 s. [13,63 AH]. ISBN 978-80-225-4495-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 2, prezenčne 4]
 8. BEDNÁR, Richard - PROCHÁZKOVÁ, Katarína - ZAGORŠEK, Branislav. Strategies and Business Models of Startups. Reviewers: Michal Varmus, Katarína Chomová. 1st Edition. Brno : Tribun EU, [2018]. 122 s. [9,3 AH]. ISBN 978-80-263-1508-7. [Počet ex. : 9, z toho voľných 4, prezenčne 2]
 9. FILO, Peter et al. Talentway & problem-based learning. Recenzenti: Dana Zadražilová, Ladislav Pasiar. 1st ed. Bratislava : ABC - Academic Business Cluster, 2017. 229 s. [7,61 AH]. ISBN 978-80-972600-1-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. CHOMOVÁ, Katarína. Nástroje na podporu konceptu trvalej udržateľnosti pre maloobchodníkov prostredníctvom dopravných a logistických procesov. In Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0134/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4307-1, s. 56-66. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok